Μενού

ΕΣΠΑ

espa_gr_01

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΛΑΓΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία».

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 69.050,94 €, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 48.335,65 € (70,00%) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

espa_logo_gr

Langiotti Fur © 2023.

All rights reserved.